درخواست رزرو بلیط هواپیما

توصیه می شود قبل از تکمیل و ارسال فرم موارد ذیل را مطالعه نمائید .

 

1 ) ارسال این فرم به منزله تایید و قبول رزرو بلیط شما نبوده و صرفاً جهت ( ثبت درخواست رزرو و انجام مراحل کاری ) آن توسط همکاران ما می باشد .

2 ) همکاران ما پس از ارسال درخواست از سوی شما نسبت به اعتبارسنجی فرم دریافتی اقدام نموده و در صورت صحت موارد مندرج در فرم ، مراحل رزرو بلیط آغاز خواهد شد لذا چنانچه پس از ثبت و ارسال این فرم از درخواست خود منصرف شدید ، حتماً با پشتیبانی تماس گرفته و مراتب انصراف خود را اطلاع دهید .

3 ) قبل از تکمیل فرم زیر صفحه کلید خود را بر روی زبان ENG قرارداده و تمام موارد را با حروف لاتین وارد نمایید ، در غیر اینصورت به درخواست شما ترتیب اثر داده نمی شود .

4 ) در سفرهای داخلی ارسال تصویر کارت ملی و در سفرهای خارجی ارسال تصویر صفحه اول پاسپورت تمام مسافرین الزامی می باشد .

5 ) در صورت عدم تطابق نام مسافر با کارت شناسایی ، مسافر پذیرش نخواهد شد و مسئولیت آن بعهده درخواست کننده می باشد .

اگر با ایرلاین خاصی پرواز میکنید نام آن را ووارد کنید

کلاس پروازی خود را انتخاب کنید

در پروازهای داخلی تصویر کارت ملی و در پروازهای خارجی تصویر صفحه اول پاسپورت مسافر ارسال شود .