جهت دریافت خدمات وقت سفارت یا اخذ ویزا فرم زیر را به دقت تکمیل و برای ما ارسال نمایید .

 

1 ) توجه فرمائید که حتماً می بایست مدارک خواسته شده اسکن گردد و در غیر این صورت درخواست شما ترتیب اثر داده نمی شود .

2 ) چنانچه ظرف 3 سال گذشته ویزا شینگن دریافت کرده اید تصویر اسکن شده ویزا را با دیگر مدارک بارگیری و ارسال نمائید .

3 ) به درخواست های ناقص و خلاف واقع ترتیب اثر داده نمی شود .

صفحه 1 از 3