توصیه می شود قبل از تکمیل و ارسال فرم موارد ذیل را مطالعه نمائید :

1 ) لطفا موارد ذیل را با دقت مطالعه و به طور صحیح و کامل وارد نمایید .

2 ) در صورت مغایرت مشخصات خواسته شده تمامی مسئولیت آن با درخواست کننده ( نماینده مسافرین ) خواهد بود و شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری موج نیلی کاسپین در این مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد .

3 ) در صورت ورود اشتباه مشخصات ( ایرلاین ، هتل و مسئولین تور ) مسافر را پذیرش نخواهند کرد و هزینه اصلاحیه از مسافر اخذ خواهد شد و در غیر اینصورت تور شما سوخت خواهد شد .

4 ) مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و از بابت اعتبار پاسپورت بر عهده درخواست کننده می باشد و شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری موج نیلی کاسپین در این مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد .

نام هتل پیشنهادی خود را وارد نمایید .

اتاق مورد نظر را انتخاب کنید .

درجه هتل را انتخاب کنید .

چنانچه خدمات دیگری مد نظر دارید در فیلد زیر وارد نمایید .

در تور داخلی تصویر کارت ملی و در تور خارجی تصویر صفحه اول پاسپورت مسافر ( اسکن شده ) ارسال شود .