تور قـــطر :

کشور قطر در جنوب خلیج فارس ، همسایه شرقی شبه جزیره عربستان است ، قطر کشوری است با آب و هوای گرم و بیابانی که با کشورهای ایران ، کویت ، عراق ، بحرین و امارات متحده عربی مرز مشترک آبی دارد . در سال های دور کشور قطر به عنولن یکی از کِسِل کننده ترین مقاصد گردشگری شناخته می شد اما در سال های اخیر با سرمایه گذاری در بخش توریستی و گردشگری ، تبدیل به یک کشور توریستی شده و در سال 2010 به عنوان اولین میزبان جام جهانی فوتبال در خاورمیانه ، برای جام جهانی فوتبال 2022 انتخاب و مسیر خود را به سمت آینده ای درخشان آنهم بدون فراموش کردن گذشته ی خود در پیش گرفته است و امروزه به یکی از مقاصد گردشگری هیجان انگیز تبدیل شده است .