درخواست وقت سفارت

جهت دریافت خدمات وقت سفارت فرم زیر را به دقت تکمیل و برای ما ارسال نمایید .

 

1 ) از آنجا که مدارک ، اطلاعات و … مسافر تعیین کننده در پذیرش و یا رد درخواست شما می باشد لذا اعلام میزان موفقیت ، عدم موفقیت و نرخ خدمات پس از تکمیل و ارسال فرم زیر امکان پذیر می باشد .

2 ) هر فرم مخصوص یک نفر می باشد و در صورت تعدد مسافر مجدداً فرم دیگری تکمیل و ارسال نمائید .

3 ) در تکمیل فرم زیر دقت نمائید زیرا به درخواست های ناقص و خلاف واقع و ترتیب اثر داده نمی شود .

صفحه 1 از 2

در صورتی که درخواست کننده همکار باشد مشخصات مدیر عامل را وارد شود .

ابتدا مدارک را اسکن و سپس ارسال نمائید .