درخواست وقت سفارت

پیش از تکمیل و ارسال فرم توضیحات مربوطه را مطالعه فرمایید :

1 ) از آنجا که مدارک ، اطلاعات و … مسافر تعیین کننده در پذیرش و یا رد درخواست شما می باشد لذا اعلام میزان موفقیت ، عدم موفقیت و نرخ خدمات پس از تکمیل و ارسال فرم زیر امکان پذیر می باشد .

2 ) اعطای وقت سفارت از وظایف سفارت و یا کارگزاران کشور ها می باشد و از آنجا که دلایل احتمالی زیادی در طولانی شدن پروسه دریافت وقت سفارت وجود دارد که از اراده این شرکت خارج می باشد لذا این شرکت تحت هیچ عنوان ( کتباً و یا شفاهاً ) به طور قطعی زمان دریافت وقت سفارت را تضمین نمی نماید .

3 ) از آنجا که اقدام برای دریافت وقت سفارت برخی از کشورها منوط به رزرو هتل ، بلیط هواپیما و خرید بیمه نامه مسافرتی می باشد لذا در صورت طولانی شدن مدت دریافت وقت سفارت و یا عدم اعطای وقت سفارت از سوی کارگزار و یا سفارت این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از کنسلی بلیت و هتل نداشته و کلیه خسارت های مادی و معنوی به عهده مسافر می باشد .

4 ) از آنجا که کارشناسان این شرکت با تکیه بر اطلاعات وارد شده در فرم زیر و مستندات ارسالی نسبت به دریافت وقت سفارت اقدام خواهند نمود لذا خواهشمندیم در تکمیل فرم زیر دقت نمائید زیرا :

  • به درخواست های ناقص و خلاف واقع و ترتیب اثر داده نمی شود .
  • مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده و مستندات ارسالی با شخص درخواست کننده و مسافر می باشد .
  • چنانچه پس از تکمیل و ارسال فرم زیر مشخص شود که اطلاعات وارد شده خلاف واقع بوده و یا مستندات ارسالی غیر واقعی بوده است شخص مسافر مسئول پرداخت هرگونه خسارت وارده خواهد بود .

5 ) هر فرم مخصوص یک نفر می باشد و در صورت تعدد مسافر مجدداً فرم دیگری تکمیل و ارسال نمائید .

صفحه 1 از 2

در صورتی که درخواست کننده همکار باشد مشخصات مدیر عامل را وارد شود .

پشت و رو کارت ملی در یک صفحه ارسال شود .

هر دو صفحه در یک برگ A4 ارسال شود .

ابتداً مدرک را اسکن و سپس ارسال نمائید .

پشت و رو دعوتنامه جداگانه ارسال شود .