بلغارستان/22مرداد1400 /7شب

تاریخ خروج

۲۲ مرداد

مدت زمان

7 شب و 8 روز

بازدید

29

حداکثر ظرفیت

34
هتل پرلا وارنا

هتل پرلا وارنا

PERLA

BB

  Rateicon Rateicon Rateicon

7 شب

 قیمت 2 تخته ( هر نفر ) 18,990,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر ) 21,990,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر ) 14,890,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 10,390,000 تومان
هتل بونیتا وارنا

هتل بونیتا وارنا

BONITA

BB

  Rateicon Rateicon Rateicon

7 شب

 قیمت 2 تخته ( هر نفر ) 19,890,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر ) 22,890,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر ) 14,990,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 10,390,000 تومان
هتل بونیتا وارنا

هتل بونیتا وارنا

BONITA

HB

  Rateicon Rateicon Rateicon

7 شب

 قیمت 2 تخته ( هر نفر ) 21,290,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر ) 24,790,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر ) 16,050,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 11,490,000 تومان
هتل پرلا وارنا

هتل پرلا وارنا

PERLA

ALL

  Rateicon Rateicon Rateicon

7 شب

 قیمت 2 تخته ( هر نفر ) 22,690,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر ) 26,190,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر ) 16,790,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 12,390,000 تومان
هتل لیلیا وارنا

هتل لیلیا وارنا

LILIA

BB

  Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon

7 شب

Std Park View
 قیمت 2 تخته ( هر نفر ) 22,890,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر ) 30,340,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر ) 16,790,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 10,590,000 تومان
هتل رویال وارنا

هتل رویال وارنا

ROYAL

All

  Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon

7 شب

Std Park View
 قیمت 2 تخته ( هر نفر ) 24,150,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر ) 30,100,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر ) 17,590,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 10,590,000 تومان
هتل اطلس وارنا

هتل اطلس وارنا

ATLAS

U.All

  Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon

7 شب

 قیمت 2 تخته ( هر نفر ) 26,340,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر ) 34,990,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر ) 18,590,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 10,590,000 تومان
هتل آدمیرال وارنا

هتل آدمیرال وارنا

ADMIRAL

BB

  Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon

7 شب

Std Sea View
 قیمت 2 تخته ( هر نفر ) 26,440,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر ) 34,590,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر ) 18,590,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 10,590,000 تومان
هتل کالیاکرا پالاس وارنا

هتل کالیاکرا پالاس وارنا

KALIAKRA PALACE

U.All

  Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon

7 شب

Std Park View
 قیمت 2 تخته ( هر نفر ) 28,990,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر ) 37,290,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر ) 19,990,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 10,590,000 تومان
هتل آدمیرال وارنا

هتل آدمیرال وارنا

ADMIRAL

HB

  Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon

7 شب

Std Sea View
 قیمت 2 تخته ( هر نفر ) 29,490,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر ) 36,990,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر ) 19,990,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 11,890,000 تومان
هتل ملیا گرند هرمیتاژ وارنا

هتل ملیا گرند هرمیتاژ وارنا

MELIA GRAND HERMITAGE

All

  Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon

7 شب

Free Private Beach / Park View
 قیمت 2 تخته ( هر نفر ) 32,390,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
42,790,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر ) 21,590,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 10,790,000 تومان

رزرو تور

نام تور تعرفه به ازای هر بزرگسال قیمت به ازای هر کودک صندلی‌های موجود تاریخ خروج مدت زمان
بلغارستان/22مرداد1400 /7شب 18,990,000 تومان 15,100,000 تومان 34 ۲۲ مرداد 7 شب و 8 روز

اطلاعات رزرو

نام قیمت (بزرگسالان / کودکان) افراد (بزرگسالان / کودکان) تعداد جمع کل

پرداخت 0 % بیعانه در مجموع قیمت.

خلاصه

جمع جزء 0 تومان
جمع کل 0 تومان

اطلاعات مشتری

*
نام الزامی است.
*
نام خانوادگی الزامی است.
*
شماره تلفن مورد نیاز است.
*
لطفا آدرس را وارد کنید.
متشکرم. رزرو خود را دریافت کرده اند و شماره رزرو کنید