آنتالیا | 30مهر1400 | 6شب

تاریخ خروج

۳۰ مهر

مدت زمان

6 شب

بازدید

31

حداکثر ظرفیت

71
لارا پالاس

هتل لارا پالاس

LARA PALACE

BB

Rateicon Rateicon Rateicon 

6 شب
 قیمت 2 تخته ( هر نفر )
6,990,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
8,260,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر )
7,390,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 6,590,000 تومان
هتل ملودی کمر آنتالیا

هتل ملودی کمر آنتالیا

MELODI KEMER

All

Rateicon Rateicon Rateicon 

6 شب
 قیمت 2 تخته ( هر نفر )
7,850,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
9,160,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر )
7,390,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 6,590,000 تومان
هتل هیمروس بیچ آنتالیا

هتل هیمروس بیچ آنتالیا

HIMEROS BEACH HOTEL

All

Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon                   

6 شب                        
 قیمت 2 تخته ( هر نفر )
8,850,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
10,090,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر )
7,390,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 6,590,000 تومان
لارا هادریانوس

هتل لارا هادریانوس

LARA HADRIANUS

All

Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon 

6 شب
 قیمت 2 تخته ( هر نفر )
9,995,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
12,460,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر )
8,100,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 6,590,000 تومان

پالمت ریزورت کریش

هتل پالمت ریزورت کریش

PALMET RESORT KIRIS

All

Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon 

6 شب
 قیمت 2 تخته ( هر نفر )
10,550,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
13,120,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر )
8,160,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 6,590,000 تومان
تست PCR رفت رایگان
هتل آرماس لارا آنتالیا

هتل آرماس لارا آنتالیا

ARMAS LARA

U.All

Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon 

6 شب
 قیمت 2 تخته ( هر نفر )
11,530,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
14,980,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر )
8,650,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 6,590,000 تومان

پالمت پارک

هتل پالمت پارک

PALMET PARK

All

Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon 

6 شب
 قیمت 2 تخته ( هر نفر )
11,820,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
15,630,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر )
8,890,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 6,590,000 تومان
Park Room | تست PCR رفت رایگان
سلطان آف سیده

هتل سلطان آف سیده

SULTAN OF SIDE

U.All

Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon 

6 شب
 قیمت 2 تخته ( هر نفر )
12,800,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
15,590,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر )
9,450,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 6,590,000 تومان

هتل پالمت بیچ ریزورت آنتالیا

هتل پالمت بیچ ریزورت آنتالیا

PALMET BEACH

U.All

Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon 

6 شب
 قیمت 2 تخته ( هر نفر )
13,020,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
17,750,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر )
9,430,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 6,590,000 تومان
 تست PCR رفت رایگان
هتل وایکینگ استار آنتالیا

هتل وایکینگ استار آنتالیا

VIKING STAR

U.All

Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon 

6 شب
 قیمت 2 تخته ( هر نفر )
12,300,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
17,770,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر )
9,390,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 6,590,000 تومان
هتل دایما بیز ریزورت آنتالیا

هتل دایما بیز ریزورت آنتالیا

DAIMA BIZ RESORT

All

Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon 

6 شب
 قیمت 2 تخته ( هر نفر )
13,540,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
18,670,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر )
9,590,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 6,590,000 تومان

میاروسا کمر بیچ

هتل میاروسا کمر بیچ

MIAROSA KEMER BEACH

U.All

Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon 

6 شب
 قیمت 2 تخته ( هر نفر )
13,850,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
19,120,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر )
9,800,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 6,590,000 تومان
 تست PCR رفت رایگان

آیدین بی کویین پالاس

هتل آیدین بی کویین پالاس

AYDINBEY QUEEN’S PALACE

U.All

Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon 

6 شب
 قیمت 2 تخته ( هر نفر )
14,100,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
19,540,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر )
9,830,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 6,590,000 تومان
 تست PCR رفت رایگان
آیدین بی فیمس ریزورت

هتل آیدین بی فیمس ریزورت

AYDINBEY FAMOUS RESORT

U.All

Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon 

6 شب
 قیمت 2 تخته ( هر نفر )
14,520,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
20,750,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر )
10,200,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 6,590,000 تومان

سی لایف فامیلی ریزورت

هتل سی لایف فامیلی ریزورت

SEALIFE FAMILY RESORT

U.All

Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon 

6 شب
 قیمت 2 تخته ( هر نفر )
14,830,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
21,240,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر )
10,300,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 6,590,000 تومان
 تست PCR رفت رایگان

ترنس آتلانتیک

هتل ترنس آتلانتیک

TRANSATLANTIK HOTEL & SPA

U.All

Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon 

6 شب
 قیمت 2 تخته ( هر نفر )
14,830,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
20,740,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر )
10,030,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 6,590,000 تومان
 تست PCR رفت رایگان

سی لایف کمر ریزورت

هتل سی لایف کمر ریزورت

SEA LIFE KEMER RESORT

U.All

Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon 

6 شب
 قیمت 2 تخته ( هر نفر )
15,100,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
21,370,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر )
10,300,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 6,590,000 تومان
 تست PCR رفت رایگان

هتل شروود سوییتز ریزورت آنتالیا

هتل شروود سوییتز ریزورت آنتالیا

SHERWOOD SUITES RESORT

U.All

Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon 

6 شب
 قیمت 2 تخته ( هر نفر )
15,100,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
21,470,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر )
10,360,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 6,590,000 تومان
 تست PCR رفت رایگان

رگنوم کاریا

هتل رگنوم کاریا

REGNUM CARYA

U.All

Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon 

6 شب
 قیمت 2 تخته ( هر نفر )
52,220,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
87,860,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر )
26,990,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 7,350,000 تومان
 تست PCR رفت رایگان
هتل مکس رویال آنتالیا

هتل مکس رویال بلک

 MAXX ROYAL BELEK

U.All

Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon 

6 شب
 قیمت 2 تخته ( هر نفر )
64,990,000 تومان
 قیمت 1 تخته ( هر نفر )
110,930,000 تومان
 قیمت کودک با تخت ( هر نفر )
32,790,000 تومان
 قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) 7,350,000 تومان

مدارک لازم

ردیف مدارک شرط
1 پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
2 نتیجه منفی تست PCR الزامی

 

خدمات 

ردیف خدمات تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت ایرلاین : پگاسوس
2 ترانسفر فرودگاهی
3 اقامت در هتل 6 شب 
4 بیمه مسافرتی

 

 

ردیف توضیحات
1  مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد .
2 نرخ کودک زیر 2 سال 2.650.000 تومان می باشد .
3 بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد .
4 هتل و پرواز به صورت گارانتی ، چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد .
5 در هتل های کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود .
6 نرخ کودک با تخت ، بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه شده است و در صورت وجود 2 کودک یا بیشتر مبلغ فوق تغییر خواهد کرد و می بایست با کانتر چک شود .
7  پرواز رفت ساعت :     04:00          /             پرواز برگشت ساعت :         21:30   ( بوقت محلی )
8  مسافر موظف است قبل از رزرو و پرداخت وجه طی تماس تلفنی با پشتیبان سایت از موجود بودن تور مطمعن گردد ، بدیهی است چنانچه پس از پرداخت وجه به هر علت ممکن رزرو تور درخواستی از سوی برگزارکننده تایید نشود تمام مبلغ پرداختی مسافر ، عودت داده خواهد شد .
9 نرخ مندرج در صفحه رزرو بصورت پیش فرض بر مبنای ارزانترین نرخ هتل در اتاق 2 تخته تنظیم شده است و مبلغ قطعی با انتخاب هتل تغییر و مابت التفاوت در هنگام تسویه مبلغ تور از مسافر دریافت می گردد .
10

با توجه به نوسانات نرخ ارز و خدمات ارائه شده احتمال افزایش قیمت تور وجود خواهد داشت ، لذا هر گونه افزایش قیمت احتمالی ، پس از ثبت و ارسال درخواست رزرو به مسافر اعلام می گردد .

رزرو تور

نام تور تعرفه به ازای هر بزرگسال قیمت به ازای هر کودک صندلی‌های موجود تاریخ خروج مدت زمان
آنتالیا | 30مهر1400 | 6شب 8,260,000 تومان 7,380,000 تومان 71 ۳۰ مهر 6 شب

اطلاعات رزرو

نام قیمت (بزرگسالان / کودکان) افراد (بزرگسالان / کودکان) تعداد جمع کل

پرداخت 70 % بیعانه در مجموع قیمت.

خلاصه

جمع جزء 0 تومان
جمع کل 0 تومان

اطلاعات مشتری

*
نام الزامی است.
*
نام خانوادگی الزامی است.
*
شماره تلفن مورد نیاز است.
*
لطفا آدرس را وارد کنید.
متشکرم. رزرو خود را دریافت کرده اند و شماره رزرو کنید