خدمات ویزا

سفر به خارج از کشور به مقدمات بیشتری نسبت به سفرهای داخلی احتیاج دارد . یکی از این مقدمات ، داشتن مجوز برای ورود به کشور مورد نظر است که اصطلاحاً به آن ویزا یا روادید می‌گویند قوانین ویزا برای ما ایرانی‌ها هم وجود دارد و لازم است قبل از انتخاب مقصد شرایط لازم برای اخذ ویزا آن کشور را بررسی کنیم ، با توجه به اینکه اکثر کشورها در ایران سفارت دارند ، مسافران می‌توانند با مراجعه سفارتخانه‌های مربوط و یا از طریق آژانس‌های هواپیمایی برای گرفتن ویزا اقدام کنند ؛ اما برخی دیگر از کشورها مانند کانادا و امریکا در ایران سفارت ندارند و مسافران باید برای اخذ ویزای کانادا و ویزای امریکا از طریق یک کشور واسطه اقدام کنند .

به طور کلی ویزا یک سند رسمی و مجوزی است که توسط سفارتخانه ، کنسولگری و یا اداره مرزبانی کشور مقصد برای سفر اتباع بیگانه به آن کشور صادر می گردد .

ویزا سندی است که توسط دولت هر کشور برای اتباع سایر کشور ها صادر شده و به موجب این مدرک به آنها اجازه داده می شود برای مدت مشخص و هدف مشخص در داخل آن کشور اقامت داشته و یا از آن عبور نمایند .

این مدرک توسط نمایندگان قانونی دولت ها مانند سفارتخانه یا کنسولگری ، منوط بر ارائه مدارک و پرداخت وجه صادر می گردد ، نکته مهم در مورد ویزا این است که صدور آن به معنی اجازه ورود و یا اقامت در سایر کشورها است ولی افسران مرزی اجازه دارند ویزا را باطل کرده و از ورود فرد به کشور مقصد جلوگیری نمایند .

” خدمات ویزا | وقت سفارت | پیکاپ پاسپورت “